arena directions

REMINGTON ARENA, INDOOR

1631 E Remington Rd, Athol, ID 83801

Athol Saddle Club Association

DALTON GARDENS ARENA, OUTDOOR

7344 N 16th St., Dalton Gardens, ID 83815

SPOKANE FAIR & EXPO CENTER, SPOKANE WA

404 N Havana St., Spokane, WA​ 99202